کارخانه ساخت اشتهارد

کارخانه ساخت اشتهارد

آدرس

  • شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار دکتر حسابی غربی - خیابان صبای 2 قطعه 3677
  • تهران

تماس

  • 0263-7776904