کارخانه کردان

کارخانه کردان

آدرس

  • جاده قدیم هشتگرد - بعد از پلیس راه - سه راه علیخوان سلطانی - سمت چپ - چهارباغ - گلستان 9غربی - پشت سردخانه زرین دشت
  • البرز

تماس

  • 026-44563649