شرکت پترو صنعت دلوارافزار

شرکت پترو صنعت دلوارافزار

آدرس

  • بلوار آفریقا - خیابان سعیدی- پلاک 19.
  • تهران

تماس

  • 22031308

کارمند

حمید قربانی

مدیرعامل شرکت پترو صنعت دلوارافزار