باشگاه سرخ پوشان دلوارافزار

باشگاه سرخ پوشان دلوارافزار

آدرس

  • بلوار آفریقا - خیابان سعیدی- پلاک 19.

تماس

  • 22031308

کارمند

علی اصغر فراهانی

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سرخپوشان دلوارافزار