پروژه های EPC

پروژه های EPC

پروژه پالایشگاه نفت آبادان

  • طراحي، ساخت و نصب سيستم انتقال و ذخيره نيتروژن مايع