پروژه های EP

پروژه های EP

پروژه ایلام

این پروژه شامل ساخت 16 مخزن ذخیره تحت فشار هیدروژن جهت نصب در واحد الفین پتروشیمی ایلام است.

پروژه لردگان

موضوع پروژه لردگان عبارت است از احداث واحدهای اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی لردگان واقع در شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری.