احداث كارخانه توليد اكسيژن مجتمع فولاد خوزستان

احداث كارخانه توليد اكسيژن مجتمع فولاد خوزستان

انجام مهندسي، تامين تجهيزات، ساختمان و نصب، اجرا، راه اندازي و بهره برداري از واحد جداسازي هوا و توليد اكسيژن گازی به ظرفيت 16.000 نرمال متر مکعب در ساعت، تولید اکسیژن مایع به ظرفیت 2500 نرمال متر مکعب مایع و نیتروژن گازی به ظرفیت 8.000 نرمال متر مكعب در ساعت، نیتروژن مایع به ظرفیت 5000 نرمال متر مکعب و 700 نرمال متر مكعب در ساعت آرگون مايع.