پروژه پالایشگاه نفت آبادان

پروژه پالایشگاه نفت آبادان

  • طراحي، ساخت و نصب سيستم انتقال و ذخيره نيتروژن مايع
  • خريد 2700 تن نيتروژن جهت راه اندازي فاز3
  • خريد 3500 تن نيتروژن جهت راه اندازي فاز3