پروژه ساخت مجموعه مسکونی

پروژه ساخت مجموعه مسکونی

شرکت گسترش سازه دلوارافزار اقدام به ساخت یک مجموعه مسکونی بصورت یک برج 26 طبقه مشتمل بر 147 واحد مسکونی در غرب تهران کرده است و در این خصوص با بهره گیری از تکنولوژی های مدرن و با همکاری شرکت های صاحب تکنولوژی انتظار می رود تحول بزرگی در امر ساختمان سازی و بویژه برج سازی در خصوص سرعت در عملیات اجرا و کیفیت ساختمان به وقوع بپیوندد.