پروژه LNG

پروژه LNG

دلوارافزار در حال حاضر مطالعات دو واحدLNG Miniرا در کشور انجام می دهد.
گروه صنعتی دلوارافزار قصد ورود به سرمایه گذاری در ترمینال های LNG را دارد که با توجه به تخصص ویژه ای که این شرکت در زمینه طراحی و ساخت و نصب تانکهای کرایوژنیک Flat Bottom دارد فرصت بسیار مهمی برای کشور ایران جهت ورود در این عرصه پدید آورده است.
در راستای اجرای پروژه‌های LNG پروژه جداسازی هلیم از گاز طبیعی که منابع غنی آن در حوزه گازی پارس جنوبی وجود دارد در دستور کار گروه دلوار افزار قرار گرفته است.