کسب مقام اول در مسابقات فوتبال دسته اول تهران

08خرداد

کسب مقام اول در مسابقات فوتبال دسته اول تهران

تیم جوانان باشگاه فرهنگی ورزشی سرخ پوشان دلوارافزار موفق به کسب مقام اول در مسابقات فوتبال دسته اول تهران (جوانان، فصل 92-91) گردید.